Emblema

Emblema este o reprezentare grafică, a simbolului unei grupări, societăţi etc. Ca orice simbol necesită o explicitare verbală, dicursivă, care apoi evocă sintetic realitatea exprimată prin simbolul grafic. Sigla, spre deosebire de emblemă, este prescurtarea numelui grupării. De ex: sigla Comunităţii monastice Stavroanastasis, este: CMS.

Emblema CMS este compusă din două părţi. Partea de sus (1) reprezintă o cruce goală, iar partea de jos (2), un mormânt gol. Crucea goală, deoarece trupul lui Isus a fost luat de pe cruce şi depus în mormânt. Mormântul gol, pentru că Isus a înviat şi nu se mai află în mormânt. O cruce goală deasupra unui mormânt gol reprezintă relicvele (rămăşiţele materiale) ale trecerii prin lume şi prin istoria omenirii ale lui Isus Hristos. Pe cruce şi în mormânt a fost. Viaţa Lui însă continuă, prin Spiritul Său cel Sfânt, în noi, cei ce am crezut cuvintelor şi lucrării Lui.

Simbolul mormântului gol (fig. 2), la rândul lui, este compus din simbolul litererelor A (alfa) şi O (omega), prima şi ultima literă a alfabetului grecesc cu care Însuşi Domnul s-a definit. „Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul” (Apoc. 1, 8; 22, 13). Ele sunt reprezentate unite şi nu separate, deoarece viaţa pământească a lui Isus, Hristosul lui Dumnezeu, a început (Alfa) într-o peşteră naturală şi s-a terminat (Omega) într-un mormânt săpat în stâncă (= peşteră artificială). Viaţa pământească a lui Hristos, Stânca prin excelenţă, a început şi s-a terminat într-o stâncă, pentru că, a fost stâncă: „El este Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine. Cel Atotputernic” (Apoc. 1, 8).

Crucea goală (fig. 1), are reprezentate pe ea două dreptunghiuri. Unul mai mic orizontal, deasupra, şi altul mai mare vertical pe mijlocul crucii. Cel mic, de deasupra, reprezintă încrisul lui Pilat, purtând „vina” lui Isus, scris în trei limbi, latină (puterea politică), greacă (cultura) şi ebraică (religia). Această judecată a lumii suna aşa: INRI. Isus Nazarineanul Regele Iudeilor.

Cât despre dreptunghiul mai mare figurat pe crucea goală, el reprezintă zapisul cu păcatele noastre şi care ne era potrivnic şi interzicea comunicarea noastră cu Dumnezeu şi pe care Isus, prin moartea Sa la nimicit. Dreptunghiul reprezintă zapisul, iar punctul negru, cuiul prin care a fost fixat, odată pentru totdeauna pe cruce. Este reprezentarea simbolică, în limbaj grafic, al textului paulin: „…fiind îngropaţi împreună cu El (Hristos), prin botez, şi înviaţi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi. Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce” (Col. 2, 12-14).

Întreaga teologie stavroanastasică (baptesimală), se găseşte concentrată în acest citat paulin şi se poate „citi” în simbolismul grafic al emblemei CMS. Este simbolul răscumpărării noastre. Peste un mormânt gol, din care Isus a înviat, o cruce pe care nu mai este trupul său, ci zapisul cu păcatele noastre, semn al reconcilierii omului cu Dumneze-ul său, prin jertfa răscumpărătoare a lui Isus.