Comentarii la Apocalipsa

Inaltarea

Comentarii la Apocalipsa Sfantului Ioan Teologul

Ieromonah Sabin-Sebastian Fagaras

 

Apoc 1,1-8: Expeditorii și destinatarii scrisorilor.

Apoc 1,9-20: Viziunea lui Isus Cristos înviat.

Apoc 2,1-11: Scrisorile către Bisericile din Efes și Smirna.

Apoc 2,12-28: Scrisorile către Bisericile din Pergam si Tiatira.

Apoc 3,1-13: Scrisorile către bisericile din Sardes și Filadelfia.

Apoc 3,14-22: Scrisoarea către biserica din Laodiceea.

Apoc 4,1-11: Tronul lui Dumnezeu și curtea cerească.

Apoc 5,1-14: Cartea pecetluită și Mielul junghiat.

Apoc 6,1-17: Primele sase peceți.

Apoc 7,1-17: Cei mântuiți dintre evrei și neamuri.

Apoc 8,1-13: Pecetea a șaptea și primele patru trâmbițe.

Apoc 9,1-21: Trâmbițele a cincea și a șasea.

Apoc 10,1-11: Cartea deschisă mâncată de Ioan.

Apoc 11,1-14: Cei doi profeți martiri.

Apoc 11,15-19: A șaptea trâmbiță.

Apoc 12,1-18: Femeia care naște și Balaurul.

Apoc 13,1-10:  Fiara care se ridică din mare.

Apoc 13,11-18: Fiara care se ridică din pământ.

Apoc 14,1-13: Mielul și feciorelnicii. Mesajul celor trei îngeri.

Apoc 14,14-20: Judecata secerișului și a culesului viei.

Apoc 15,1-8: Îngerii celor șapte plăgi.

Apoc 16,1-9: Primele patru cupe ale mâniei lui Dumnezeu.

Apoc 16,10-21:  A cincea, a șasea și a șaptea cupă a mâniei lui Dumnezeu.

Apoc 17,1-18: Curva cea mare și geneza fiarei care o poartă.

Apoc 18,1-24: Căderea Babilonului cel mare.

Apoc 19,1-10: Nunta Mielului.

Apoc 19,11-21: Biruința cavalerului Cristos asupra fiarelor.

Apoc 20,1-15: Cele două milenii și judecata universală.

Apoc 21,1-8: Ierusalimul cel nou coborât pe pământ.

Apoc 21,9-27: Descrierea Ierusalimului cel nou.

Apoc 22,1-12: Raiul recuperat în Ierusalimul cel nou.

Apoc 22,13-21: Încheiere

Postat în Apocalipsa